Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống MC - CDMA
Authors: Tạ Quốc Ưng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Hệ thống thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày kiến thức cơ bản về đa sóng mạng; Giới thiệu hệ thống CFDM, hệ thống MC - CDMA;Mô phỏng hệ thống MC - CDMA
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10736
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128792.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.