Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số thuật toán tìm luật kết hợp trong khai phá dữ liệu và ứng dụng
Authors: Hoàng Minh Giang
Advisor: Bùi Công Cường
Keywords: Dữ liệu; Luật kết hợp
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các phương pháp tiếp cận trong khai phá dữ liệu, các thuật toán khai phá luật kết hợp, cài đặt phần mềm khai phá luật kết hợp
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10739
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128796.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.