Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về kỹ thụât lập trình gia công NC và ứng dụng vào gia công CNC cho đối tượng cụ thể (Chi tiết tiện, phay)
Authors: Phùng Văn Dương
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công cơ khí
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Cơ khí chế tạo
Description: Tổng quan về công nghệ trên máy gia công điều khiển CNC. Chuẩn bị công nghệ và lập trình gia công CNC. Kỹ thuật lập trình gia công CNC, cơ sở lập trình phay và tiện CNC.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10785
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128816.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.