Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển các module vào/ra trên cơ sở ứng dụng mạng Field Point
Authors: Nguyễn Văn Hồng
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Mạng Field Point; Module giao tiếp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cấu trúc hệ thu thập dữ liệu, thành phần hệ thống mạng Field Poind, môi trường lập trình LabView, LabView DSC, chuẩn giao tiếp OPC và xây dựng module tín hiệu thu thập giao tiếp Field-Point
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10792
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133989.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.