Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống e-learning và giải pháp triển khai tại trường đại chọ công nghiệp Hà Nội
Authors: Đặng Trọng Hợp
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Đào tạo từ xa; E-learning
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về e-learning. Chuẩn Scorm và xây dựng khoá học theo Scorm. Đánh giá các hệ thống mã nguồn mở LMS/LCMS. Moodle và trển khai e-learning tại trường Đại học Công nghiệp Hà nội
Description: Luận văn thạc sỹ- Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/108
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

54

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208316-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208316.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.