Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng số quá trình dập thuỷ cơ chi tiết rỗng đối xứng trục
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Phạm Văn Nghệ
Keywords: Dập thuỷ cơ; Gia công áp lực
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp dập thuỷ cơ, ứng dụng mô phỏng số trong quá trình gia công áp lực. Phương pháp tính toán nội suy trong ANSYS. Mô hình hoá quá trình dập thuỷ cơ, so sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Gia công áp lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10806
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128819.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.