Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về hệ cung ứng dụng cụ gia công CNC tìm hiểu chức năng bù dao và ứng dụng trong lập trình gia công CNC cho phay, khoan và tiện với đôí tượng gia công cụ thể
Authors: Nguyễn Văn Thăng
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công CNC; Khoan; Bù dao
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ trên máy gia công điêù khiển theo phương trình số CNC ; Hệ dụng cụ dùng cho máy gia công CNC, Chức năng hệ điều chỉnh và bù dao, ứng dụng chức năng bù dao gia công CNC cho chi tiết cơ khí
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10835
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128832.pdf
      Restricted Access
    • Size : 841,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.