Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi sửa đá tới tuổi bền của đá khi mài thép 45 chưa nhiệt luyện trên máy mài tròn ngoài
Authors: Tạ Hồng Phong
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Mài; Nhiệt luyện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mài. Xây dựng mô hình thí nghiệm, nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ đá tới tuổi bền của đá mài khi mài thép 45 chưa nhiệt luyện trên máy mài tròn ngoài
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10836
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128833.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.