Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tổn thất điện năng lưới điện hạ áp, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Authors: Mùi Đức Huy
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Tổn thất điện năng lưới điện hạ áp Sơn La
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện hạ thế điện lực Phù Yên. Các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế điện lực Phù Yên. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tổn thất điện năng trên lưới điện.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10896
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310679.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310679-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 302,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.