Thông tin tài liệu


Title: Học từ điển và ứng dụng trong phân loại ảnh
Authors: Trịnh Tiến Hòa
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Học từ điển; Phân loại ảnh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu học từ điển; biểu diễn thưa của tín hiệu; mã hóa thưa; tiền xử lý ảnh; phân lớp SVM. Thuật toán K-SVD. Mô tả bài toán, mô hình, kết quả thực nghiệm và mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10921
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

148

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310691.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310691-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 174,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.