Ths-Cơ khí động lực (424)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 424

  • 327944-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Mai Thanh Kiều;  Advisor : Ngô Văn Hệ (2022)

  • Tổng quan về mô phỏng số đặc tính thủy động lực học cánh ngầm; mô phỏng số đặc tính thủy động lực học thân tàu lắp cánh ngầm; mô phỏng số đặc tính thủy động lực học cánh ngầm gắn với thân tàu; tổng hợp và đánh giá kết quả.