Ths-Cơ khí động lực (422)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 422

  • 327944-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Mai Thanh Kiều;  Advisor : Ngô Văn Hệ (2022)

  • Tổng quan về mô phỏng số đặc tính thủy động lực học cánh ngầm; mô phỏng số đặc tính thủy động lực học thân tàu lắp cánh ngầm; mô phỏng số đặc tính thủy động lực học cánh ngầm gắn với thân tàu; tổng hợp và đánh giá kết quả.

  • 295646.pdf.jpg
  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Hồ, Văn Yên;  Advisor : Hồ, Hữu Hải (2014)

  • Tổng quan về các hệ thống động lực thủy lực trên xe chuyên dụng. Mô hình mô phỏng hệ thống động lực thủy lực trên xe chuyên dụng trong Matlab-Sumulink. Mô phỏng khảo sát ảnh hưởng của các thông số kết cấu đến các thông số làm việc của hệ thống