Ths-Cơ khí động lực (316)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Cường;  Advisor : Võ Văn Hường (2013)

 • Tổng quan về quay vòng xe bán Mooc, tình hình nghiên cứu động lực học đoàn xe. Trình bày về xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học đoàn xe. Giải hệ phương trình bằng Matlab simulink, các phướng án khảo sát và đưa ra kết quả, đánh giá khảo sát.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đậu Xuân Văn;  Advisor : Đỗ Tiến Minh (2013)

 • Trình bày tổng quan về hệ truyền lực xe kéo. Cơ sở lý thuyết phân chia tỷ số truyền hệ truyền lực. Tính toán cho máy kéo nông nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

 • Trình bày tổng quan về khung vỏ ô tô và cơ chế truyền nhiệt. Khảo sát khả năng cách nhiệt của vỏ xe buýt. Tính toán khả năng cách nhiệt của vỏ xe buýt bằng phần mềm Solidworks. Giải pháp nâng cao tính chịu nhiệt của vỏ xe buýt

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Xâm;  Advisor : Hoàng Đình Long (2013)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ kiểm soát khí thải động cơ xăng. Đặc điểm phát thải của xe Ford Laser 1.8 và phương án cải tiến hệ thống xử lý khí thải. Tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử lý khí thải xe Ford Laser