Bg-Sư phạm kỹ thuật (5)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5

 • Bg0000000012.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

 • Trình bày đặc điểm tâm lý, các quy luật, điều kiện, động lực phát triển tâm lý học lứa tuổi. Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lao động.

 • Bg0000000010.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

 • Trình bày hệ thống tri thức cơ bản về tâm lý học đại cương. Vận dụng các tri thức tâm lý học vào công tác dạy học, giáo dục học sinh các trường cao đẳng và dạy nghề.

 • Bg0000000013.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Nguyễn Xuân Lạc; Phạm Hồng Hạnh (2004)

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.

 • Bg0000000011.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Tiêu Kim Cương (2004)

 • Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.

 • Bg0000000009.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Trình bày khái niệm phương tiện dạy học. Các chức năng của máy tính và phương tiện trong quá trình dạy học. Vòng đời của phương tiện dạy học. Sự thay đổi và xu hướng phát triển của phương tiện dạy học.