Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp giai đoạn 2010 - 2015
Authors: Nguyễn Đình Hoàng
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Trường cao đẳng; Phát triển
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hoạch định chiến lược và chiến lược phát triển trong các cơ sở giáo dục đại học. Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp và các yếu tố của môi trường chiến lược. Một số giải pháp chiến lược phát triển trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp giai đoạn 2010 - 2015
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1100
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254090.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254090-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 134,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.