Thông tin tài liệu


Title: Xử lý dữ liệu băng gốc cho máy thu phát HF trên nền tảng DSP/FPGA
Authors: Lê, Sỹ Cường
Advisor: Hoàng, Phương Chi
Keywords: Máy thu phát
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết và tổng quan kiến trúc máy thu phát HF. Nghiên cứu, xử lý tín hiệu băng gốc trên nền tảng DSP/FPGA. Kết quả thực nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11036
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.