Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng phương án và đánh giá thử nghiệm chất lượng dịch vụ thông tin di động 4G/LTE trên mạng Vinaphone
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiển
Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải
Keywords: Thông tin di động; Vinaphone
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng di động 4G/LTE và phương pháp định cỡ mạng vô tuyến 4G/LTE. Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI đánh giá chất lượng mạng dịch vụ 4G/LTE. Đánh giá chất lượng mạng tại một số điểm trên mạng 4G/LTE Vinaphone.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11037
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.