Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Hoàng Hải-
dc.contributor.authorLê, Thanh Tuấn-
dc.date.accessioned2018-07-06T17:05:45Z-
dc.date.available2018-07-06T17:05:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.other000000311937-
dc.identifier.urihttp://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11042-
dc.description.abstractTổng quan hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, hệ thống tập hợp dữ liệu chukwa, hệ thống tập hợp dữ liệu Syslog-NG, mô hình Mapreduce, hệ thống phân tán với Apache hadoop. Mô hình và kết quả thực nghiệm.-
dc.publisherTrường Đại học Bách khoa Hà Nội-
dc.subjectDữ liệu-
dc.subject.lccQA76.27-
dc.titleHệ thống phát hiện xâm nhập mạng phân tán với SNORT, Chukwa, Hadoop và Syslog-NG-
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.