Thông tin tài liệu

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Nghiến-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Bắc-
dc.date.accessioned2018-07-06T17:05:53Z-
dc.date.available2018-07-06T17:05:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.other000000311935-
dc.identifier.urihttp://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11044-
dc.description.abstractCơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích môi trường chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. Đề xuất chiến lược và giải pháp thực hiện.-
dc.publisherTrường Đại học Bách khoa Hà Nội-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectCông ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn-
dc.subject.lccHD30.4-
dc.titleHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đến năm 2025-
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.