Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực nghiệm bơm nhiệt đun nước nóng sử dụng dàn lạnh không khí trong điều kiện Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Vịnh
Advisor: Hà Đăng Trung
Keywords: Bơm nhiệt
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tính toán thiết kế bơm nhiệt đun nước nóng. Nghiên cứu thực nghiệm bơm nhiệt đun nước nóng. Đánh giá và đề xuất.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11050
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

107

VIEWS & DOWNLOAD

35

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129225.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.