Thông tin tài liệu


Title: Mạng thông minh di động IN phương án triển khai dịch vụ IN cho mạng Vinaphone
Authors: Lưu Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn Nam Quân
Keywords: Dịch vụ viễn thông; Mạng di động
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mạng thông minh, chức năng chuyển mạch dịch vụ, chức năng của module ứng dụng chức năng điều khiển dịch vụ; Mô tả ứng dụng hệ thống quản lý dịch vụ khi kiến tạo dịch vụ, quản lý. Giao thức mạng thông minh và SS7/C7 và phương án triển khai dịch vụ IN cho mạng Vinaphone.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11052
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129753.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.