Thông tin tài liệu


Title: Xác định thành phần hệ vi sinh vật trong xử lý nước thải công nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Hương Giang
Advisor: Vũ Nguyên Thành
Keywords: Công nghệ sinh học; Nước thải
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Thành phần vi sinh vật trong xử lý nước thái sinh hoạt, bùn hoạt tính, một số vi sinh vật gây bệnh trong nước thải, các phương pháp sinh học phân tử trong nghiên cứu xử lý nước thải, một số thành tựu của sinh học phân tử, phương pháp điện di, Nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hoá chất, phương pháp tiến hành. Kết quả hệ vi sinh vật bùn kỵ khí của nhà máy sữa Hà nội theo đánh giá bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh, định tên các chủng vi sinh vật phân lập từ hệ thống xử lý nước thải hệ thống,...
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11063
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129698.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.