Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo nhũ tương Bitum từ cặn dầu
Authors: Hoàng Trần Hưng
Advisor: Định Thị Ngọ
Keywords: Cặn; Chế tạo; Dầu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Chế tạo bitum từ cặn dầu bằng phương pháp oxy hoá và tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình này. Các chất hoạt động bề mặt và các điều kiện thích hợp để sản xuất nhũ tương bitum từ bitum cặn dầu
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11090
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129769.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.