Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giao tiếp giữa máy tính với mạng truyền thông công nghiệp theo chuẩn CAN
Authors: Hoàng Đức Trung
Advisor: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Mạng truyền thông; Nghiên cứu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về mạng truyền thông công nghiệp CAN-CONTROLLER AREA, kiến trúc giao thức của chuẩn truyền thông công nghiệp CAN-CONTROLLER AREA NETWORK, chuẩn ghép nối máy tính USB, mạch phát triển dựa trên vi điều khiển AT89C51CC02 của ATMEL
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11099
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129787.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.