Thông tin tài liệu


Title: Đo phần mềm hướng thành phần
Authors: Phạm Thị Quỳnh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Công nghệ
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11112
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129809.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.