Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ lưới điện 110-220 KV khỏi quá điện áp nội bộ
Authors: Trần Hoàng Hiệp
Advisor: Nguyễn Đình Thắng
Keywords: Điện áp; Quá áp
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá điện áp nội bộ trong hệ thống điện. Phương pháp phân tích quá điện áp trong hệ thống điện. Các biện pháp bảo vệ lưới điện khỏi quá điện áp nội bộ. Mô phỏng thiết bị bù có điều khiện trong tính toán hạn chế quá điện áp.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11125
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129825.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.