Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế của Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp
Authors: Trần Anh Tuấn
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải rắn; Chất thải y tế
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý chất thải y tế. Hiện trạng quản lý và đánh giá công tác quản lý chất thải rắn y tế. Các giải pháp đề xuất quản lý chất thải y tế nguy hại tại Hải Phòng.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11150
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129868.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.