Thông tin tài liệu


Title: Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng
Authors: Bùi Đức Quang
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải nguy hại; Chất thải rắn; Khu công nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại khu công nghiệp. Vài nét và đặc điểm môi trường Hải Phòng, thực trạng quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Nomura và các giải pháp quản lý.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11154
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129872.pdf
      Restricted Access
    • Size : 964,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.