Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty gang thép Thái Nguyên đến năm 2015
Authors: Nguyễn Thị Mai Lan
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Sản xuất; Kinh doanh; Chiến lược
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty gang thép Thái Nguyên
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11176
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133773.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.