Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và dự báo khách du lịch quốc tế đến Việt nam từ năm 2005 đến 2010
Authors: Ninh Xuân Khanh
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Du lịch; Nhu cầu
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của phân tích và dự báo nhu cầu thị trường. Phân tích và dự báo tình hình thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 2005 - 2010
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11191
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133798.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.