Thông tin tài liệu


Title: Tái cấu trúc tài chính tại công ty Điesel Sông công Thái Nguyên
Authors: Đàm Phương Lan
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Tái cấu trúc; Tài chính; Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về tài chính và tái cấu trúc tài chính. Nêu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và vấn đề tái cấu trúc tài chính tại công ty Diezen sông công Thái Nguyên
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11193
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133801.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.