Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tình hình quản lý môi trường ở tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
Authors: Nguyễn Thị Thuý Vân
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Môi trường; Quản lý
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về môi trường và quản lý môi trường. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý môi trường tỉnh Thái Nguyên.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11198
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133812.pdf
      Restricted Access
    • Size : 786,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.