Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Dương Văn Kỷ
Advisor: Phan Thị Ngọc Thuận
Keywords: Điện năng; Quản lý
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sản xuất cung ứng điện năng và các văn bản pháp luật về hoạt động sản xuất cung ứng và sử dụng điện phân tích thực trạng các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11215
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133844.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.