Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các giải pháp sản xuất không tồn kho của Công ty ĐIESEL sông Công
Authors: Trần Trường Giang
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Hàng hoá; Quản lý; Sản xuất
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày thực trạng hoạt động quản lý hàng tồn kho của Công ty các giải pháp sản xuất không tồn kho trong công ty Diesel sông công
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11220
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133850.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.