Thông tin tài liệu


Title: Mạng GPRS và vấn đề tối ưu hoá nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng cho mạng GPRS Vinaphone
Authors: Nguyễn Ngọc Huy
Advisor: Phạm Minh Việt
Keywords: GPRS
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan hệ thống GPRS và phương pháp tối ưu hoá chất lượng dịch vụ GPRS, phân tích và tối ưu hoá mạng GPRS Vinaphone
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11221
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133851.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.