Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu triển khai TMN vào mạng viễn thông Việt Nam
Authors: Vũ Quang Minh
Advisor: Phạm Công Hùng
Keywords: Mạng viễn thông; Mạng TMN
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý, mô hình quản lý trên mạng Corba, tổ chức mạng TMN, vấn đề triển khai MTN vào mạng viễn thông Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11224
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133856.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.