Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tổn thất lưới điện 110KV tỉnh Tuyên Quang có xét đến sự tham gia của nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang
Authors: Lê Văn Hùng
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Tổn thất lưới điện 110KV tỉnh Tuyên Quang; Nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các nguồn phân tán, hệ thống điện tỉnh Tuyên Quang và nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang. Nêu các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Đánh giá tổn thất của lưới điện có xét đến sự tham gia của nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11274
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310789.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310789-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 288,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.