Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch
Authors: Nguyễn Nam Thắng
Advisor: Nguyễn Văn Thanh
Keywords: Du lịch; Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2016
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch. Xây dựng mô hình và kiểm định mô hình năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học Ngành Kinh tế - Mã số: 62310101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11276
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277174.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277174-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 841,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.