Thông tin tài liệu


Title: Tác động hình ảnh điểm đến tới lòng trung thành của khách hàng: trường hợp điểm đến du lịch Nghệ An
Authors: Nguyễn Xuân Thanh
Advisor: Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Thành Trì
Keywords: Du lịch; Khách hàng; Nghệ An
Issue Date: 2016
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về du lịch, điểm đến du lịch Nghệ An. Cơ sở lý luận về hình ảnh điểm đến và lòng trung thành của khách du lịch. Mô hình và phương pháp nghiên cứu. Phân tích hình ảnh điểm đến và lòng trung thành của khách du lịch.
Description: Luận án tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế - Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp - Mã số: 62340414
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11277
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

1639

VIEWS & DOWNLOAD

808

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277175.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277175-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.