Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lực ngắn mạch tổng hợp tác dụng lên dây quấn máy biến áp khô bọc epoxy sử dụng lõi thép vô định hình
Authors: Đoàn Thanh Bảo
Advisor: Phạm Văn Bình
Phạm Hùng Phi
Keywords: Máy biến áp; Dây quấn; Đoản mạch
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy biến áp khô, máy biến áp hiệu suất cao, những nghiên cứu ở ngoài nước về máy biến áp lõi vô định hình,...Mô hình toán của từ trường tản trong cửa sổ mạch từ máy biến áp. Tính toán ứng suất lực điện từ bằng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn 2D. Tính toán lực ngắn mạch tổng hợp tác dụng lên dây quấn máy biến áp.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện - Mã số: 62520202
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11280
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

253

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277178.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277178-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.