Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thủy động lực học và thiết kế hệ thống điều khiển theo công nghệ hướng đối tượng cho phương tiện tự hành dưới nước
Authors: Nguyễn Đông
Advisor: Lê Quang
Ngô Văn Hiền
Keywords: Phương tiện đường thủy; Thủy động lực học; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương tiện tự hành dưới nước và phương pháp mô hình hóa, mô phỏng, thực thi hệ thống điều khiển. Phân tích mô hình thủy động lực học và cấu trúc điều khiển của AUV. Quy trình phân tích, thiết kế và thực thi điều khiển của AUV theo công nghệ hướng đối tượng. Thử nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Cơ học - Mã số: 62440108
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11319
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277185.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277185-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 848,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.