Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống phát điện gió - diesel nhằm nâng cao mức thâm nhập điện gió với lưới cô lập
Authors: Lê Thái Hiệp
Advisor: Lê Văn Doanh
Nguyễn Thế Công
Keywords: Phát điện; Năng lượng gió
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quát về hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Mô hình hóa hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel. Nghiên cứu tính ổn định của hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel với lưới cô lập. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Nghiên cứu xác định trạm điện gió phù hợp với trạm điện diesel đã có ở vùng cô lập.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện - Mã số: 62520202
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11321
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277187.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277187-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.