Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thăm dò chế tạo bột titan kim loại bằng phương pháp nhiệt kim TiO2
Authors: Ngô Xuân Hùng
Advisor: Đặng Văn Hảo
Lê Thị Chiều
Keywords: Titan; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tài nguyên titan, các phương pháp chế biến, sản xuất, điện phân chế tạo titan. Hoàn nguyên TiO2 bằng phương pháp nhiệt kim. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tính toán nhiệt động học của quá trình hoàn nguyên, thăm dò quá trình hòa tách sản phẩm hoàn nguyên bằng phương pháp thủy luyện,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật vật liệu - Mã số: 62520309
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11326
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277194.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277194-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.