Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận Poly y Glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm
Authors: Nguyễn Chí Dũng
Advisor: Trần Liên Hà
Đặng Thị Thu
Keywords: Thực phẩm; Vi khuẩn
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về poly gamma glutamic axit, tình hình nghiên cứu y-PGA trên thế giới và Việt Nam; cơ chế sinh tổng hợp, tính chất, phân loại, hệ vi khuẩn sinh tổng hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp y-PGA,...Nêu các phương pháp vật liệu. Kết quả phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp poly y-glutamic; định danh chủng vi khuẩn sinh y-PGA, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp y-PGA,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Công nghệ sinh học - Mã số: 62420201
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11327
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277195.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277195-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.