Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các tính chất của vật liệu sắt điện không chứa chì nền Bi0,5(NaK)0,5TiO3(BNKT) pha tạp Li dạng khối và BNKT20 dạng màng
Authors: Ngô Đức Quân
Advisor: Vũ Ngọc Hùng
Đặng Đức Dũng
Keywords: Sắt điện; Cấu trúc; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tính sắt điện, áp điện của vật liệu; biên pha hình thái học trong các hệ dung dịch rắn sắt điện kiểu perovskite, vật liệu sắt điện không chì BNKT. Các kỹ thuật thực nghiệm. Cấu trúc và tính chất của gốm Bi0,5(NaK)0,5(Ti0,95Sn0,05)O3; Bi0,5(NaK)0,5(Ti0,97r0,03)O3 pha tạp Li.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11330
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277198.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277198-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.