Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam
Authors: Nguyễn Công Quang
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Nguyễn Cảnh Nam
Keywords: Công nghiệp than; Phát triển bền vững
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững. Xây dựng nội dung và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững và khuyến nghị.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế - Mã số: 62340414
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11331
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277199.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277199-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 847,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.