Thông tin tài liệu


Title: Đa chập Hartley-Fourier và ứng dụng
Authors: Phí Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn Xuân Thảo
Nguyễn Minh Khoa
Keywords: Phép biến đổi tích phân
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan phép biến đổi Fourier, Fourier cosine, Forier sine, phép biến đổi Hartley. Đa chập liên quan đến phép biến đổi Hart-ley, Fourier cosine & Forier sine. Phép biến đổi tích phân kiểu đa chập. Bất đẳng thức đối với đa chập.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học - Mã số: 62460102
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11332
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277200.pdf
    Restricted Access
  • Size : 780,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277200-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 677,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.