Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện tượng từ giảo trong máy biến áp lõi thép vô định hình
Authors: Đỗ Chí Phi
Advisor: Lê Văn Doanh
Phùng Anh Tuấn
Keywords: Máy biến áp; Từ biến
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu từ vô định hình và máy biến áp. Khảo sát biến dạng của vật liệu từ vô định hình do hiệu ứng từ giảo. Khảo sát mối liên hệ cơ - từ trong lõi thép máy biến áp. Sự rung ồn trong lõi thép vô định hình do hiệu ứng từ giảo
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện - Mã số: 62520202
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11333
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

256

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277201-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277201.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.