Thông tin tài liệu


Title: Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập rộng Hartey và ứng dụng
Authors: Hoàng Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn Xuân Thảo
Keywords: Phép biến đổi tích phân; Bất đẳng thức
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tích chập và tích chập suy rộng Hartley. Bất đẳng thức tích chập suy rộng và ứng dụng. Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập Hartley
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học Mã số: 62460102
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11335
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277203.pdf
    Restricted Access
  • Size : 627,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277203-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 328,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.