Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu ZnO, ZnO pha tạp các bon
Authors: Nguyễn Tư
Advisor: Phạm Thành Huy
Đỗ Vân Nam
Keywords: Vật liệu; Tính chất quang học; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tính chất quang của vật liệu ZnO và ZnO pha tạp. Phương pháp thực nghiệm và các phép phân tích tính chất của vật liệu. Nghiên cứu tiinhs chất quang của vật liệu ZnO chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột ZnO pha tạp các bon. Tính chất quang của bột ZnO pha tạp các bon ủ nhiệt trong môi trường khí ôxi
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440127
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11338
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

189

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277206-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277206.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.