Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sinh thái từ dầu lanh epoxy hóa gia cường bằng thạch anh và thủy tinh, ứng dụng trong sản xuất đá hoa cương nhân tạo
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Trần Vĩnh Diệu
Keywords: Vật liệu polime compozit; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu polyme compozit, tình hình nghiên cứu và sản xuất vật liệu polyme compozit sinh thái, dầu thực vật và dầu lanh epoxy hóa, phương pháp nâng cao tính chất bề cơ và bền màu của vật liệu polyme compozit cốt hạt. Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đóng rắn dầu lanh epoxy hóa; nghiên cứu biến tính nhựa nền trên cơ sở dầu lanh epoxy hóa,..
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Hóa học - Mã số: 62440125
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11339
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

108

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277207.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277207-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.